Marcos Durán, Domingo - Comento sobre Lux Bella - 1498

Body: 

Replica es qua[n]do la fuga haze buelta y torna a reponer la.iii.boz do estaua la.i. exempli gr[aci]a. lasolla. solla sol.

Volume: 
Folio: 
Page: 
Image URL: 

Terms in snippet (new content)

Displaying 1 - 2 of 2

Details

Term: 
Term variants: 
fuga

Replica es qua[n]do la fuga haze buelta y torna a reponer la.iii.boz do estaua la.i. exempli gr[aci]a. lasolla. solla sol.

Details

Term: 
Term variants: 
réplica

Replica es qua[n]do la fuga haze buelta y torna a reponer la.iii.boz do estaua la.i. exempli gr[aci]a. lasolla. solla sol.

Quotations related to the snippet (old content)