réplica

Term: 
Full reference: 

Duran, Comento sobre Lux Bella, 1498, d

Body: 

Replica es qua[n]do la fuga haze buelta y torna a reponer la.iii.boz do estaua la.i. exempli gr[aci]a. lasolla. solla sol.