Fernandes, António

Complete title: 
Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & proporçoes de musica diuididas harmonicamente
Year (text): 
1626
Place: 
Lisboa
Editor: 
Pedro Craesbeeck