Status message

Highlighted term: música práctica

música práctica | Marcos Durán, Domingo - Comento sobre Lux Bella - 1498

Term variants: 
música práctica

Text with highlighted terms

Dizese arte manual de musica: porq[u]e toda asi theorica como pratica se co[n]tiene en la mano. esta[n] assi ordenadas la vocales a esta en fa y la. e en re. i en mi. o en sol. v en ut.

This content is based on this quotation (old content)

música práctica

Duran, Comento sobre Lux Bella, 1498, aiiii